ReplaceDirect en het milieu

ReplaceDirect spant zich op vele manieren in om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Wij beseffen dat batterijen niet de meest milieuvriendelijke producten zijn en juist daarom besteden wij veel aandacht aan een verantwoorde omgang met deze producten. Ten eerste treft u geen wegwerpbatterijen aan op deze site, alleen herlaadbare batterijen. In die zin is er al sprake van 'recycling'; een oplaadbare batterij wordt eigenlijk bij elke oplaadsessie hergebruikt en is dus sowieso al een duurzamer product dan een wegwerpbatterij.

RoHs

RoHs keurmerkAlle batterijen in de ReplaceDirect webwinkel beantwoorden aan de strenge RoHS milieunorm voor fabricage van producten waarin metalen verwerkt zijn. RoHs staat voor Restriction of the use of certain Hazardous Substances. In 2006 heeft de Europese Unie de RoHS richtlijn ingevoerd om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, met name zware metalen**, in elektrische en elektronische apparatuur (EEE) te verminderen in de producten die in de EU verkocht worden. De meest gangbare batterijen, zoals Nikkel-metaalhydride, Lithium-ion en Lithium-polymeer bevatten tegenwoordig geen giftige stoffen meer.

* Met uitzondering van lood- en NiCd batterijen
** Lood, Kwik, Cadmium, Hexavalent chroom, Polybroomdifenylethers en Polybroombifenylen


Lange levensduur

ReplaceDirect selecteert de batterijen in de webwinkel op lange levensduur. Doordat de batterijen méér cycli meegaan, duurt het langer voordat de consument een nieuw product dientEndless power aan te schaffen. Bovendien geeft ReplaceDirect nuttige tips om zuinig met de batterij om te springen zodat de langst mogelijke levensduur wordt behaald. Alle batterijen bij elkaar opgeteld betekent dit op den duur een aanzienlijke vermindering van de afvalberg.

Recycling

Recycle Op alle batterijen van ReplaceDirect zult u het recycling symbool aantreffen. In het geval van batterijen gaat het om hergebruik van delen van dit product voor andere toepassingen. Er bestaat namelijk niet zoiets als 'gerecyclede batterijen', zoals er gerecycled papier bestaat. Elk batterypack die u koopt bij ReplaceDirect is vervaardigd met volledig nieuwe cellen. Uit het restafval van uw oude batterij kunnen geen nieuwe batterijen worden gefabriceerd, maar wel andersoortige producten. Vooral de metalen zijn interessant voor recycling, gezien de besparing ten aanzien van ertswinning.
Ook op de meeste verpakkingen van ReplaceDirect zult u dit symbool vinden ten teken dat het gebruikte verpakkingsmateriaal recyclebaar is. 

StiBat

StiBat Als uw batterij eenmaal, na vele laad- en ontlaadcycli, aan het eind van z'n levensduur is gekomen, kunt u 'm via ReplaceDirect verantwoord afvoeren. Want ReplaceDirect is lid en tevens inleverpunt van Stichting batterijen (STIBAT). Stibat is een door het ministerie van VROM erkende uitvoeringsinstantie die Nederlandse importeurs/producenten bijstaat met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot draagbare en industriële batterijen. Elke importeur van (producten met) draagbare batterijen moet er namelijk voor zorgen dat de door hem geïmporteerde en in Nederland verkochte batterijen aan het eind van hun levenscyclus worden ingezameld en gerecycled. ReplaceDirect voldoet aan deze verplichting.

Weee-bin

Weee-bin

Vanaf 2005 dienen alle elektrische en elektronische apparaten die in de EU op de markt worden gebracht, te zijn gelabeld met de Weee-bin (Waste in Electrical and Electronic Equipment). Dit symbool geeft aan dat het product na einde levensduur apart van het normale huisafval moet worden ingezameld en afgevoerd. Uiteraard voldoen alle ReplaceDirect producten aan deze richtlijn.

Verwijderingsbijdrage

Voor elke batterij betaalt u normaliter een verwijderingsbijdrage. Bij ReplaceDirect is deze verwijderingsbijdrage al in de prijs inbegrepen. De verwijderingsbijdrage wordt gebruikt om oude apparaten zodanig te verwerken dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. De apparaten worden gerecycled, zodat nog bruikbare materialen en grondstoffen als ijzer, aluminium, koper, glas en kunststoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Verwijderingsbijdrage Eventuele schadelijke stoffen worden zo verwerkt dat ze geen schade aan het milieu kunnen aanbrengen. U kunt uw oude apparaat gratis inleveren bij de winkelier waar u een nieuw, vergelijkbaar apparaat koopt. Wilt u van een oud apparaat af zonder dat u een nieuw exemplaar aanschaft, dan kunt u het aanbieden bij uw gemeente.
Deze website maakt gebruik van cookies
Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, onze diensten persoonlijker en meer op maat te maken en het gebruik van de website te analyseren, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord - Lees meer.