Garantie op producten

Als consument heeft u recht op een deugdelijk product, dat u binnen de gestelde garantietermijn normaal moet kunnen gebruiken. ReplaceDirect verleent garantie op alle producten, waarbij de garantietermijnen uiteenlopen. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, kunt u een beroep doen op de garantie. ReplaceDirect zal bij een - na inspectie geconstateerd – defect uw product repareren of vervangen door een nieuw of ander product.

Heeft u binnen de gestelde garantietermijn een probleem met een product van ReplaceDirect? Neem dan contact op met onze klantenservice, tel. 011 98 83 06 of [email protected]. Wij zullen dan zorgen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van uw probleem. 

Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.

 

Uitzonderingen en beperkingen

 1. De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan ReplaceDirect zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 2. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
 3. Indien de consument een product naar ReplaceDirect op wil sturen, verzoekt ReplaceDirect de consument hiervan eerst telefonisch (011 98 83 06) of via e-mail ([email protected]) melding te doen. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar ReplaceDirect. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van ReplaceDirect.
 5. Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garantieperiode.
 6. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij wederverkoop.
 7. Vermindering van de accucapaciteit door continu gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Een batterij die na 12 maanden 75% van haar oorspronkelijke capaciteit bevat, wordt beschouwd als normaal en kan daarmee niet onder garantie worden vervangen.
 8. 1. Aanspraak op retour is uitgesloten bij software en inktcartridges waarbij de verzegeling is verbroken en/of waarbij de verpakking geopend is.
 9. Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of incorrect opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door ReplaceDirect geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.
 10. Aanspraak op retour en garantie is uitgesloten bij software waarbij de verzegeling is verbroken en/of waarbij de verpakking geopend is.
 11. ReplaceDirect aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, inclusief persoonlijk letsel, verlies van inkomsten, interessen, verloren data of enige andere incidentele of indirecte schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door installatie of gebruik van apparatuur die is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.
 

Kabelbreuk

Voor kabelbreuk gelden bijzondere garantiebepalingen.
 • In geval van originele merkkabels/adapters en compatible kabels/adapters wordt in geen enkel geval garantie verleend op kabelbreuk.
 • Alleen indien u een Yanec kabel/adapter bezit, kunt u bij een kabelbreuk die aantoonbaar niet van buitenaf is ontstaan en dus alleen inwendig is een beroep doen op garantie. Zichtbare schade aan uw kabel valt bij Yanec evenmin onder garantie.
Deze website maakt gebruik van cookies
Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, onze diensten persoonlijker en meer op maat te maken en het gebruik van de website te analyseren, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord - Lees meer.