Reclame, klachten, aansprakelijkheid en retouren

Klachten melden via het online formulier

Hebt u een klacht? Dan kunt u deze kenbaar maken door op de link te klikken en het formulier in te vullen:
Meld uw klacht


Klachten over producten

Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door ReplaceDirect geleverd product dienen door de zakelijke klant terstond aan ReplaceDirect.be gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Voor zover de klant bij het sluiten van de overeenkomst met ReplaceDirect niet heeft gehandeld in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf maar als consument, raadt ReplaceDirect.be aan de ontvangen producten onmiddellijk te inspecteren en binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of de afwijking daarvan schriftelijk aan ReplaceDirect.be mededeling te doen, waarbij een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking tijdig is.


Termijn

In overleg tussen klant en ReplaceDirect.be kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 7 werkdagen termijn of - als consumentenkoper - de 2 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt ReplaceDirect.be geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de klant.


Retourzending

De afwikkeling van een retourzending wordt bespoedigd indien deze vooraf schriftelijk, per fax of per e-mail is gemeld. Een volledige afwikkeling is dan slechts mogelijk wanneer deze zaken aan het door ReplaceDirect.be op te geven adres worden afgeleverd indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en in de staat waarin ReplaceDirect.be deze zaken aan de klant afleverde.


Ruilen

Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt. Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden en zijn voorzien van o.a. driver(s), handleiding(en) en kabels.

Producten kunnen alleen geruild worden als ze met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt door ReplaceDirect.be een nieuw exemplaar verstuurd binnen een vooraf gestelde termijn. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. De klant is niet verplicht om dit product te accepteren. Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.


Overige klachten

ReplaceDirect.be doet zijn uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Heeft u toch een klacht, anders dan over producten? En is uw klacht na contact met de klantenservice niet verholpen? Dan kunt u deze schriftelijk indienen bij Replacedirect.be. Omschrijf uw klacht nauwkeurig en vermeld data en eventueel bestel- of artikelnummers. Stuurt u klacht onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats naar:

ReplaceDirect.be
T.a.v. Afdeling klachten
Postbus 114
5740 AC Beek en Donk
Nederland


ReplaceDirect.be verbindt zich ertoe de regels inzake de regeling van geschillen na te leven. ReplaceDirect.be voorziet in een online klachtenprocedure waarin de koper binnen de 5 werkdagen wordt ingelicht over de termijn waarbinnen hij van ReplaceDirect.be een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen. 

Geschillencommissie BeCommerce

Heeft u een klacht die niet oplost kan worden door ons, dan kunt u deze indienen bij de Geschillencommissie BeCommerce

Europees online geschillenplatform

U kunt met uw klacht of geschil ook terecht bij het Europees online geschillenplatform. U kunt dit platform hier vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Deze website maakt gebruik van cookies
Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, onze diensten persoonlijker en meer op maat te maken en het gebruik van de website te analyseren, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord - Lees meer.