Overheden en instellingen

Overheden en instellingen en ReplaceDirect.nlOok voor overheden, onderwijs-, zorg- en non-profit instellingen kan ReplaceDirect.nl altijd een passende oplossing verzorgen. Met name als binnen uw organisatie verschillende typen laptops worden gebruikt is het vaak lastig voor u om telkens te moeten uitzoeken bij welke leverancier de service dient te worden verricht. Dan is het veel gemakkelijker om één centraal aanspreekpunt te hebben waar u met alle laptops en andere mobiele elektronica terecht kunt. ReplaceDirect.nl is dit aanspreekpunt voor u.

Voordelen van ReplaceDirect.be
Als zakelijke klant profiteert u van de vele voordelen bij ReplaceDirect.be:
 
 • Eenvoudig en snel bestellen zonder inlogmenu's

 • Deskundige helpdesk

 • Vijf dagen per week telefonisch bereikbaar

 • Voor 22.00 uur besteld, zelfde dag nog verzonden

 • Uitgebreide betaalmogelijkheden, ook op/per rekening

 • Scherpe offerteprijzen

 • Geen order- of verzendkosten vanaf € 30,-

 • Accurate after-sales service


Passende oplossingen

De ReplaceDirect.be zakelijke afdeling staat garant voor een goede service en streeft ernaar om u een passende oplossing te bieden voor uw mobiele vraagstuk. Tijdens werkdagen staat onze helpdesk u telefonisch en per e-mail te woord voor al uw problemen, offerteaanvragen en bestellingen.

Bestelling plaatsen

U kunt direct online of per faxorder bestellen.
De betaalmethode "Op Rekening" is mogelijk voor overheden en instellingen nadat wij het volledig ingevulde 'Op rekening' formulier hieronder hebben ontvangen in combinatie met de getekende orderbevestiging. De order dient goedgekeurd en ondertekend te zijn door een inkoopbevoegde medewerker.

Betalen op factuur

Op rekening kopen door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven:

U kunt namens uw instelling op rekening kopen mits u over de benodigde autorisatie beschikt. Bedrijven met een goede betaalhistorie bij ReplaceDirect, die tevens voldoen aan een kredietwaardigheidstoets, kunnen eveneens een kredietlimiet krijgen en op rekening kopen. De beoordeling hiervan ligt bij ReplaceDirect en haar financiële partners. De betaaltermijn is 14 dagen.
Het bankrekeningnummer bij aankopen op rekening is:
Rabobank NL39RABO162353685Voorwaarden voor kopen op rekening 
 
 • ReplaceDirect verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen)
 • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
 • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door ReplaceDirect aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van ReplaceDirect vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden zonder aftrek van transportkosten en zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook (geschillen).
 • Al hetgeen de debiteur betaalt, strekt allereerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • Indien ReplaceDirect daartoe aanleiding ziet, kan zij nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan vervolgens alleen nog kiezen voor betaling via SOFORT Banking.
 • Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens de "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van ReplaceDirect, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, NL. Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en na ontvangst van dit, volledig ingevulde, aanvraagformulier.
 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke in- of aankoopbevestiging.
 • Uitlevering bij afhalen in Gemert, NL vindt uitsluitend plaats na legitimatie met een geldig persoonsgebonden identiteitsbewijs en na overhandiging van een in- of aankooporder.

 


Wilt u in aanmerking komen voor bestellen op rekening?

Indien ook u wilt genieten van de voordelen van bestellen op rekening, dan dient u hiertoe ons aanvraagformulier volledig ingevuld retour te sturen (fax of e-mail). Deze dient overigens vergezeld te gaan met een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of uit het Belgische handelsregister.
 


Download "Op Rekening" Aanvraag Formulier (PDF)

 
- Stuur uw fax naar +31 492 390224
- Stuur uw e-mail naar [email protected]
 

Acheter à crédit

Acheter à crédit pour des firmes, des organisations d'autorité et des institutions d'enseignement:

Vous pouvez acheter à crédit au nom de votre organisation pourvu que vous ayez l'autorisation exigée. Les firmes avec une bonne histoire de paiement à ReplaceDirect, qui passent également une épreuve de solvabilité, peuvent aussi acquérir une ligne de crédit et acheter à crédit. Le jugement y concernant est à ReplaceDirect et ses partenaires financiers. Le delai de paiement est de 14 jours.
Le numéro de compte bancaire en cas d'un achat à crédit est: Rabobank NL39RABO162353685 


Conditions pour acheter à crédit

 

 • ReplaceDirect n'accorde du crédit qu'aux personnes morales (firmes et organisations).
 • Acheter à crédit est admis à tous les firmes et toutes les organisations dont la solvabilité est positivement évaluée par notre assuradeur de crédits.
 • Si une firme a été registrée moins que 6 mois à la Chambre de Commerce, la solvabilité de cette firme est bien sûr négativement évaluée.
 • Le paiement doit avoir lieu 14 jours à compter de la réception de la facture, au moyen d'un dépôt ou virement du montant de la facture à un compte bancaire désigné par ReplaceDirect. L'échéance mentionnée aux copies de la banque de ReplaceDirect sera déterminée comme jour de paiement.
 • Excepté tous cas où d'autres conditions ont été convenues explicitement, le paiement aura lieu sans déduction des frais de transport et sans acquittement ou suspension à quelque titre que ce soit (différends).
 • Lors de chaque paiement, les intérêts dus éventuels et/ou les frais (de recouvrement) sont d'abord liquidés. Ensuite les paiements seront imputés sur les factures non réglés les plus anciennes.
 • Si les circonstances y donnent lieu, ReplaceDirect peut demander une garantie financière complémentaire, à défaut de laquelle ReplaceDirect peut annuler l'agrément.
 • Si le delai de paiement accordé n'est pas respecté à deux reprises, l'agrément sera dénoncé immédiatement et irrévocablement. Ensuite on peut seulement choisir un paiement par SOFORT Banking.
 • Tous livraisons et paiements ont lieu respectant les "Conditions Générales de Vente" de ReplaceDirect, déposées au Régistre du Commerce à Eindhoven, NL. Excepté tous cas où d'autres conditions ont été convenues explicitement et par écrit.
 • Livraison à crédit n'est autorisée qu'après réception et autorisation d'un extrait actuel du Registre du Commerce (pas plus ancien que six mois) et après réception de ce formulaire-ci complètement rempli.
 • Les commandes ne sont acceptées qu'après réception d'une confirmation d'achat ou acquisition par écrit.
 • Livraisons à emporter à Gemert, NL auront lieu exclusivement après légitimation avec une pièce d'identité personnalisée valable et après la remise d'une commande d'achat ou acquisition. Voulez-vous aussi acheter à crédit?


Si vous voulez profiter aussi des bénéfices de l'achat à crédit, remplissez notre formulaire et envoyez-le à nous par poste ou fax. Accompagnez-le d'un extrait récent (pas plus ancien que 6 mois) du Régistre du Commerce belge.
  
  
 


Téléchargez le formulaire "Achat à crédit" (PDF)

 
- Envoyez votre fax à  +31 492 390224
- Envoyez votre e-mail à [email protected]


We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. - Privacy- & Cookiestatement en instellingen